Υπηρεσίες για ιδιώτες

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα 

την εξυπηρέτηση κάθε φορολογικής σας υποχρέωσης.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες για ιδιώτες

  • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

  • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.

  • Αιτήσεις για επιδόματα και βοηθήματα

  • Διεκπεραίωση μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού

  • Υποβολή μισθωτηρίων – υποβολή λήξεων μισθώσεων

  • Βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBnb, Booking κτλ)

  • Ρυθμίσεις οφειλών

  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας

  • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες

  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και ανάλωση κεφαλαίου

Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα διεκπεραίωσης των αναγκών σας χωρίς φυσική παρουσία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τον καλύτερο δυνατό τρόπο επίλυσης οποιουδήποτε θέματος σας απασχολεί.

Ετήσια συνδρομή ιδιωτών
για όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία αναλαμβάνουμε κάθε φορολογική υποχρέωσή σας, όπως υποβολή φορολογικής δήλωσης, έκδοση εκκαθαριστικού, διορθώσεις Ε9 και έκδοση ΕΝΦΙΑ, έκδοση φορολογικής ενημερότητας, δηλώσεις  επιδομάτων κ.λ.π.