Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας με επίσκεψη έμπειρου συνεργάτη μας για την αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου σας ή στο γραφείο μας με μεταφορά των τιμολογίων - από και προς την επιχείρηση σας - για την ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης, καθώς και την διεκπεραίωση κάθε είδους εξωτερικών εργασιών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν λογιστικά θέματα είναι οι εξής:

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη     λογιστικών καταστάσεων
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας