Φοροτεχνικές - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την επισταμένη παρακολούθηση και έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και έγκυρη επίλυση πάσης φύσεως φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας που αφορούν φορολογικά θέματα είναι οι εξής:

  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
  • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, φόρου εισοδήματος (Ε3 και Έντυπο Ν), Φ.Π.Α., ενδοκοινοτικών συναλλαγών (INTRASTAT), συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ( Μ.Υ.Φ.)
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
  • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κλπ)